• ช่อกุหลาบแดง 15 ดอก
  • ช่อกุหลาบแดง 12 ดอก
  • ช่อกุหลาบขาว 12 ดอก
  • ช่อกุหลาบแดง, ลิลลี่, ไลเซนทัส
  • ช่อกุหลาบแดง 9 ดอก
  • ช่อกุหลาบขาว, ลิลลี่, ไลเซนทัส